გილზები(Piston Liners)
საქონლის კოდი: 6508.560
ზომა: Ø=84,00 K=87,00 D=89,00 L=156,00 H=5
65.00 ₾

გილზები(Piston Liners)

₾ 65.00

<h3>&Oslash;=84,00 &nbsp;K=87,00 &nbsp;D=89,00 &nbsp;L=156,00 &nbsp;H=5</h3> <p>&Oslash;-დგუშის (პორშინის)დიამეტრი</p> <p>K-გარე დიამეტრი</p> <p>D-ფლიანეცის დიამეტრი</p> <p>L-გილზის სიგრძე</p> <p>H-ბორტის სიმაღლე</p>

გილზები(Piston Liners)
საქონლის კოდი: M6017.000
ზომა: Ø=79,00 K=82,00 D=84,00 L=137,00 H=5,00
65.00 ₾

გილზები(Piston Liners)

₾ 65.00

<h3>&Oslash;=79,00 &nbsp;K=82,00 &nbsp;D=84,00 &nbsp;L=137,00 &nbsp;H=5,00</h3> <p>&Oslash;-დგუშის (პორშინის)დიამეტრი</p> <p>K-გარე დიამეტრი</p> <p>D-ფლიანეცის დიამეტრი</p> <p>L-გილზის სიგრძე</p> <p>H-ბორტის სიმაღლე</p>

გილზები(Piston Liners)
საქონლის კოდი: 5401.000
ზომა: Ø=93,00 K=96,06 D=98,9 L=171,00 H=5
65.00 ₾

გილზები(Piston Liners)

₾ 65.00

<h3>&Oslash;=93,00 &nbsp;K=96,06 &nbsp;D=98,9 &nbsp;L=171,00 &nbsp; &nbsp;H=5</h3> <p>&Oslash;-დგუშის (პორშინის)დიამეტრი</p> <p>K-გარე დიამეტრი</p> <p>D-ფლიანეცის დიამეტრი</p> <p>L-გილზის სიგრძე</p> <p>H-ბორტის სიმაღლე</p>

გილზები(Piston Liners)
საქონლის კოდი: 6508,561
ზომა: Ø=84,00 K=87,5 D=89,5 L=156,00 H=5
65.00 ₾

გილზები(Piston Liners)

₾ 65.00

<h3>&Oslash;=84,00 &nbsp;K=87,5 &nbsp;D=89,5 &nbsp;L=156,00 &nbsp;H=5</h3> <p>&Oslash;-დგუშის (პორშინის)დიამეტრი</p> <p>K-გარე დიამეტრი</p> <p>D-ფლიანეცის დიამეტრი</p> <p>L-გილზის სიგრძე</p> <p>H-ბორტის სიმაღლე</p>

გილზები(Piston Liners)
საქონლის კოდი: M5715.000
ზომა: Ø=77,20 K=80,20 D=81,70 L=142,00 H=5,00
65.00 ₾

გილზები(Piston Liners)

₾ 65.00

<h3>&Oslash;=77,20 &nbsp;K=80,20 &nbsp;D=81,70 &nbsp;L=142,00 &nbsp;H=5,00</h3> <p>&Oslash;-დგუშის (პორშინის)დიამეტრი</p> <p>K-გარე დიამეტრი</p> <p>D-ფლიანეცის დიამეტრი</p> <p>L-გილზის სიგრძე</p> <p>H-ბორტის სიმაღლე</p>

გილზები(Piston Liners)
საქონლის კოდი: 5745.000
ზომა: Ø=89,00 K=91,5 D=96,5 L=156,00 H=4,75
65.00 ₾

გილზები(Piston Liners)

₾ 65.00

<h3>&Oslash;=89,00 &nbsp;K=91,5 &nbsp;D=96,5 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L=156,00 &nbsp;H=4,75</h3> <p>&Oslash;-დგუშის (პორშინის)დიამეტრი</p> <p>K-გარე დიამეტრი</p> <p>D-ფლიანეცის დიამეტრი</p> <p>L-გილზის სიგრძე</p> <p>H-ბორტის სიმაღლე</p>

გილზები(Piston Liners)
საქონლის კოდი: M6508.560
ზომა: Ø=84,00 K=87,00 D=89,00 L=156,00 H=5,00
65.00 ₾

გილზები(Piston Liners)

₾ 65.00

<h3>&Oslash;=84,00 &nbsp;K=87,00 &nbsp;D=89,00 &nbsp;L=156,00 &nbsp;H=5,00</h3> <p>&Oslash;-დგუშის (პორშინის)დიამეტრი</p> <p>K-გარე დიამეტრი</p> <p>D-ფლიანეცის დიამეტრი</p> <p>L-გილზის სიგრძე</p> <p>H-ბორტის სიმაღლე</p>

გილზები(Piston Liners)
საქონლის კოდი: M6508.559
ზომა: Ø=81,00 K=84,00 D=86,00 L=156,00 H=5,00
65.00 ₾

გილზები(Piston Liners)

₾ 65.00

<h3>&Oslash;=81,00 &nbsp;K=84,00 &nbsp;D=86,00 &nbsp;L=156,00 &nbsp;H=5,00</h3> <p>&Oslash;-დგუშის (პორშინის)დიამეტრი</p> <p>K-გარე დიამეტრი</p> <p>D-ფლიანეცის დიამეტრი</p> <p>L-გილზის სიგრძე</p> <p>H-ბორტის სიმაღლე</p>

გილზები(Piston Liners)
საქონლის კოდი: 5715.000
ზომა: Ø=77,2 K=80,2 D=81,7 L=142 H=5
65.00 ₾

გილზები(Piston Liners)

₾ 65.00

<h3>&Oslash;=77,2 &nbsp; &nbsp;K=80,2 &nbsp; &nbsp;D=81,7 &nbsp; &nbsp;L=142 &nbsp; &nbsp;H=5</h3> <p>&Oslash;-დგუშის (პორშინის)დიამეტრი</p> <p>K-გარე დიამეტრი</p> <p>D-ფლიანეცის დიამეტრი</p> <p>L-გილზის სიგრძე</p> <p>H-ბორტის სიმაღლე</p>

გილზები(Piston Liners)
საქონლის კოდი: 6508,594
ზომა: Ø=89,00 K=94,00 D=96,00 L=151,00 H=5
65.00 ₾

გილზები(Piston Liners)

₾ 65.00

<h3>&Oslash;=89,00&nbsp; K=94,00 &nbsp;D=96,00 &nbsp;L=151,00 &nbsp; H=5</h3> <p>&Oslash;-დგუშის (პორშინის)დიამეტრი</p> <p>K-გარე დიამეტრი</p> <p>D-ფლიანეცის დიამეტრი</p> <p>L-გილზის სიგრძე</p> <p>H-ბორტის სიმაღლე</p>

გილზები(Piston Liners)
საქონლის კოდი: 5635.000
ზომა: Ø=97,00 K=100,4 D=103,5 L=222,00 H=5,2
65.00 ₾

გილზები(Piston Liners)

₾ 65.00

<h3>&Oslash;=97,00 &nbsp;K=100,4 &nbsp;D=103,5 &nbsp;L=222,00 &nbsp; H=5,2</h3> <p>&Oslash;-დგუშის (პორშინის)დიამეტრი</p> <p>K-გარე დიამეტრი</p> <p>D-ფლიანეცის დიამეტრი</p> <p>L-გილზის სიგრძე</p> <p>H-ბორტის სიმაღლე</p>

გილზები(Piston Liners)
საქონლის კოდი: M5714.000
ზომა: Ø=71,50 K=74,50 D=75,50 L=132,00 H=5,00
65.00 ₾

გილზები(Piston Liners)

₾ 65.00

<h3>&Oslash;=71,50 &nbsp;K=74,50 &nbsp;D=75,50 &nbsp;L=132,00 &nbsp;H=5,00</h3> <p>&Oslash;-დგუშის (პორშინის)დიამეტრი</p> <p>K-გარე დიამეტრი</p> <p>D-ფლიანეცის დიამეტრი</p> <p>L-გილზის სიგრძე</p> <p>H-ბორტის სიმაღლე</p>

გილზები(Piston Liners)
საქონლის კოდი: 6507,386
ზომა: Ø=94,00 K=96,5 D=98,5 L=142,00 H=5
65.00 ₾

გილზები(Piston Liners)

₾ 65.00

<h3>&Oslash;=94,00 &nbsp;K=96,5 &nbsp;D=98,5 &nbsp;L=142,00 &nbsp; &nbsp;H=5</h3> <p>&Oslash;-დგუშის (პორშინის)დიამეტრი</p> <p>K-გარე დიამეტრი</p> <p>D-ფლიანეცის დიამეტრი</p> <p>L-გილზის სიგრძე</p> <p>H-ბორტის სიმაღლე</p>

გილზები(Piston Liners)
საქონლის კოდი: 5797.000
ზომა: Ø=96,00 K=99,05 D=105,00 L=172,5 H=5
65.00 ₾

გილზები(Piston Liners)

₾ 65.00

<h3>&Oslash;=96,00 &nbsp;K=99,05 &nbsp;D=105,00 &nbsp; L=172,5 &nbsp;H=5</h3> <p>&Oslash;-დგუშის (პორშინის)დიამეტრი</p> <p>K-გარე დიამეტრი</p> <p>D-ფლიანეცის დიამეტრი</p> <p>L-გილზის სიგრძე</p> <p>H-ბორტის სიმაღლე</p>

გილზები(Piston Liners)
საქონლის კოდი: 5451.000
ზომა: Ø=69,6 K=72,15 D=73,6 L=142 H=5,1
65.00 ₾

გილზები(Piston Liners)

₾ 65.00

<h3><strong>&Oslash;=69,6 &nbsp; &nbsp;K=72,15 &nbsp; &nbsp; D=73,6 &nbsp; &nbsp;L=142 &nbsp; &nbsp;H=5,1</strong></h3> <p>&Oslash;-დგუშის (პორშინის)დიამეტრი</p> <p>K-გარე დიამეტრი</p> <p>D-ფლიანეცის დიამეტრი</p> <p>L-გილზის სიგრძე</p> <p>H-ბორტის სიმაღლე</p> <p>&nbsp;</p>

გილზები(Piston Liners)
საქონლის კოდი: 6507,387
ზომა: Ø=97,00 K=100,00 D=103,5 L=130,00 H=5
65.00 ₾

გილზები(Piston Liners)

₾ 65.00

<h3>&Oslash;=97,00 &nbsp;K=100,00 &nbsp;D=103,5 &nbsp; &nbsp;L=130,00 &nbsp;H=5</h3> <p>&Oslash;-დგუშის (პორშინის)დიამეტრი</p> <p>K-გარე დიამეტრი</p> <p>D-ფლიანეცის დიამეტრი</p> <p>L-გილზის სიგრძე</p> <p>H-ბორტის სიმაღლე</p>

გილზები(Piston Liners)
საქონლის კოდი: 5754.000
ზომა: Ø=95,8 K=99,00 D=102,00 L=175,00 H=4,8
65.00 ₾

გილზები(Piston Liners)

₾ 65.00

<h3>&Oslash;=95,8 &nbsp; &nbsp;K=99,00 &nbsp;D=102,00 &nbsp;L=175,00 &nbsp;H=4,8</h3> <p>&Oslash;-დგუშის (პორშინის)დიამეტრი</p> <p>K-გარე დიამეტრი</p> <p>D-ფლიანეცის დიამეტრი</p> <p>L-გილზის სიგრძე</p> <p>H-ბორტის სიმაღლე</p>

გილზები(Piston Liners)
საქონლის კოდი: 5477.000
ზომა: Ø=89,91 K=92,5 D=94,00 L=165 H=5
65.00 ₾

გილზები(Piston Liners)

₾ 65.00

<h3>&Oslash;=89,91 &nbsp;K=92,5 &nbsp;D=94,00 &nbsp;L=165 &nbsp; H=5</h3> <p>&Oslash;-დგუშის (პორშინის)დიამეტრი</p> <p>K-გარე დიამეტრი</p> <p>D-ფლიანეცის დიამეტრი</p> <p>L-გილზის სიგრძე</p> <p>H-ბორტის სიმაღლე</p>

გილზები(Piston Liners)
საქონლის კოდი: 5903.000
ზომა: Ø=80,00 K=83,05 D=85,00 L=154,00 H=5
65.00 ₾

გილზები(Piston Liners)

₾ 65.00

<h3>&Oslash;=80,00 &nbsp;K=83,05 &nbsp;D=85,00 &nbsp;L=154,00 &nbsp;H=5</h3> <p>&Oslash;-დგუშის (პორშინის)დიამეტრი</p> <p>K-გარე დიამეტრი</p> <p>D-ფლიანეცის დიამეტრი</p> <p>L-გილზის სიგრძე</p> <p>H-ბორტის სიმაღლე</p>

გილზები(Piston Liners)
საქონლის კოდი: M5716.000
ზომა: Ø=75,00 K=78,00 D=79,50 L=141,00 H=5,00
65.00 ₾

გილზები(Piston Liners)

₾ 65.00

<h3>&Oslash;=75,00 &nbsp;K=78,00 &nbsp;D=79,50 &nbsp;L=141,00 &nbsp; &nbsp; &nbsp;H=5,00</h3> <p>&Oslash;-დგუშის (პორშინის)დიამეტრი</p> <p>K-გარე დიამეტრი</p> <p>D-ფლიანეცის დიამეტრი</p> <p>L-გილზის სიგრძე</p> <p>H-ბორტის სიმაღლე</p>